TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı
Antalya’da Toplandı
TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera’da gerçekleştirildi.
Ülkemizin Tohumculuk Sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretebilmek ve dünyada tohumculuk alanında meydana gelen değişim, gelişim ve yeni eğilimlerin analiz edilerek sektörümüzün yol haritasını gözden geçirmek amacıyla, Derneğimizin geleneksel Çalıştayı 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera’da daha önce duyurulan Gündem çerçevesinde yapıldı.
Çalıştay'ın açılış bölümünde Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Baş-kanı Ali Özbuğday yaptığı sunumda; tarımın “yazılım”ının tohum olduğunu belirterek üreticilerin daha az girdi maliyetiyle daha fazla üretim yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Özbuğday, tohumculuk sektörünün gelişim sürecinden bahsederken, tohumluk üreticilerinin artık “al - sat” ve “lisans al - üret - sat” işinden “ıslah et - üret - sat” sürecine hatta “teknoloji üret - ıslah et - lisans sat” sürecine geçmek zorunda olduğunu belirtti.
Devamı
Tohumda Yanlış Bilinenler
Son dönemde kamuoyunda tohumla ilgili yaşanan bilgi kirliliğine cevap vermek amacıyla hazırlanan broşür, kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından tüm tarım paydaşlarına gönderildi.
Devamı
GDO’lu Soyanın Yem Sanayisinde
Kullanımına İzin Çıktı!
Biyogüvenlik Kurulu, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin başvurusu üzerine 26 Ocak 2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Karar ile “Herbisit Tolerans genini ihtiva eden A2704-12, MON40-3-2, MON89788 soya fasulyelerinin ve ürünlerinin” hayvan yemlerinde kullanılmasına izin vermiştir.
Devamı
TÜBİTAK M A M’da Biyoteknoloji Eğitimi
Derneğimiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında 22 Ekim 2010 tarihinde imzalanan İş birliği Protokolü çerçevesinde, MAM Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda GMBE tarafından TÜRKTED Üyelerince istihdam edilen yönetici ve uzman personelin yanı sıra sektördeki diğer paydaşlara da yönelik olarak 7–9 Mart 2011 ve 11–15 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere iki ayrı eğitimin yapılması planlanmıştır.
Temel konular bağlamında, 7–9 Mart tarihlerinde yapılacak ilk eğitim ağırlıklı olarak kla-sik ıslah ve ar-ge konularında çalışanlara yöneliktir.
Devamı

TÜRKTED Genel Sekreteri Dr.Müfit Engiz ABD
Cornell Üniversitesi ile Sathguru Consultant
Tarafından Düzenlenen “Tohumculuk Endüstrisi Programı”na Katıldı

Cornell Üniversitesi Ziraat ve Yaşam Bilimleri Fakültesi (ABD - http://www.cals.cornell.edu) ve Sathguru Yönetim Danışmanlığı Şirketi (Hindistan - http://www.sathguru.com) iş birliği ile 17–21 Ocak 2011 tarihleri arasında Hindistan’ın Haydarabat kentinde düzenlenen “Tohumculuk Endüstrisi Programı” başlıklı seminere TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz katıldı.Söz konusu program, tohumculuk endüstrisinde stratejik planlama, pazar geliştirme, ürün yönetimi, araştırma ve ürün geliştirme, yasal mevzuat ve işlemlerden sorumlu olarak çalışan kıdemli yöneticiler, tohumculuk sektörünün düzenlenmesinde görevli kamu çalışanları, yayım ve araştırma kuruluşlarında görevli kıdemli yöneticiler ile ziraat fakültelerinin ilgili öğretim elemanlarının yararlanması amacıyla planlanmıştır.
Devamı
Kriz Mağduru Çiftçi, Banka Kredisine Muhtaç
Tarım kesiminin bankacılık sektöründen aldığı krediler 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 36 artışla 20 milyar 156.5 milyon TL'ye yükseldi. Ta-rım kesiminin batık kredileri ise bu dönemde yüzde 18.4 artışla 812 milyon TL'den 962 milyon TL düzeyine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Kasım ayı verilerine göre tarım sektörü kredi kullanmak için bankaların kapı-sını aşındırdı. 2009 yılı Kasım ayında tarım sektörünün kullandığı kredi 14 milyar 821.5 milyon TL iken 2010 Kasım'da yüzde 36 artışla 20 milyar 156 milyon TL'yi aştı.
Devamı
Buğday Üretimi Azalıyor, Pirinç Üretimi Artıyor
Dünya buğday üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 oranında azalacağı tahmin edilen Temmuz 2010 / Haziran 2010 döneminde, pirinç üretiminde yüzde 2 artışla rekor bekleniyor. Uluslararası Hububat Konseyi'nin (International Grains Council - IGC) raporundan alınan bilgiye göre, geçen sezon 677 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya buğday üretiminin Temmuz 2010 / Haziran 2011 döneminde, 33 milyon ton azalmayla 644 milyon ton’a ineceği tahmin ediliyor. Üretimdeki yüzde 5'lik azalma, tüketimdeki geçen yıla göre 10 milyon tonluk artışın etkisiyle dünya dönem sonu stoklarının 16 milyon ton düşüşle 180 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.
Devamı
Çiftçiye 1,5 Milyar TL Hibe
2011–2015 döneminde uygulanacak yeni Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nı tanıtan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 5 yıl içinde 1,5 milyar lira hibe destek vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2011–2015 yıllarını kapsayan Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tanıtım toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Bakan Eker, toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006 yılından bu yana 1 milyar liralık tesis ve makine ekipman hibe desteği verdiklerini, bu desteklerle 3 bin 5 tesisin kurulduğunu ve 30 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.
Devamı
 
 
DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
Farklı Ülkelerde Tohumluk Royalitesinin Toplanması
Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF), değişik ülkelerdeki tohumluk royalitesi toplama etkinliğini belirleme yolunda başarılı bir şekilde ilerlemektedir.
Uluslararası Tohumculuk Federasyonu bugünlerde, dünya genelinde tarımsal üretim yapan ülkeler tarafından kullanılan değişik standart tohumluk koruma mekanizmalarını gözden geçirmektedir. Çalışmanın önümüzdeki yıla kadar halka sunulması beklenmese de daha şimdiden bazı ilgi çekici sonuçlar sunmaktadır.
Devamı
Asta: Tohumlukların
Re-Eksportu Kolaylaşacak
Tohumluğun uluslararası sınırlar kapsamında hareketi, değişken bitki sağlığı gereklilikleri ve farklı testleme metotları yüzünden karmaşık ve çoğu zaman pahalı bir girişim olsa da, Amerika Tohumluk Ticareti Birliği (ASTA) ve Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı (USDA), sipariş edilen tohumun uygun pazar alanlarına ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak için çalışmaktadır.
Devamı
Bitkilerin Daha Az Su Tüketmesine Yardımcı Olacak Gen Bulundu
Purdue Üniversitesi araştırmacıları, bir bitkinin biyokütle kaybetmeden susuzluğa daha çok dayanmasına imkân veren genetik bir mutasyon keşfettiler; bu buluş, bitki yetiştir-mek için gerekli olan su miktarını azaltabilecek ve bitkilerin hayatta kalmasına ve olum-suz koşullarda büyümesine yardımcı olacak.
Devamı
Bilim Adamları Bitki Eşey/Cinsiyet Genlerini Keşfetti
Bilim adamları, bir bitkinin cinsiyetini kontrol etmek amacıyla genler arasındaki bir savaşa dair ender bir bilgi keşfettiler. ARC Bitki Enerjisi Biyolojisinde Mükemmellik Merkezi ve Batı Avustralya Üniversite’sinin Biyomedikal, Biyomoleküler ve Kimya Bilimleri Fakültesi, cinsiyetin belirlenmesini etkileyen fertil duruma getirme (restorer to fertility - Rf) geninin gelişimini tanımlamıştır.
Devamı
Monsanto Q1 Yolda ve Ar&Ge Proje İlerlemeleri Sürüyor
Monsanto, hisse başına kâr büyümesine ve 30 Kasım 2010 tarihinde sona eren 2011 yılının ilk çeyreği için önemli serbest nakit yaratmaya ilişkin rapor vermiştir. Firma aynı zamanda 2011 mali yılına ait orta dönem kâr büyümesini tekrar teyit etmiştir. Tohumluk ve genomik dalındaki tüm önemli ürünler genelinde artış söz konusu olmak üzere, net satışlar çeyrekte 1.8 milyar Amerikan dolarına yükselmiştir.
Devamı
S&W Tohumculuğun
Ortaklık Arayışı
S&W Tohumluk Şirketi, tarımsal endüstriler bağlamında, aktif şekilde satın alma fırsatları aramaktadır. İleriye yönelik satın alma veya birleşme adayları, dünya çapında tohumculuk ve tohumluk işleme işlerinde şirketin ana güçlerini tamamlayan ve geliştiren işletmeler veya ürün hatları olmalıdır.
Devamı
Advanta Küresel Bitki Islahındaki Öncüsünü Açıkladı
Advanta, dünya çapındaki tarla bitkileri ve mısır araştırma bitki ıslah öncüsü olarak Quinton Joe Raab’ı göstermiştir. Raab, ıslah, teknoloji yönetimi ve Monsanto firması ile lisanslama işi alanında 20 yıllık deneyime sahip. Raab, Advanta’nın tarla bitkilerinde ıslah stratejileri planlama ve uygulaması ile mısır araştırma faaliyetlerini yönetmesine öncülük edecek.
Devamı
ABM “İGET Teknolojisi”ni Açıkladı
İleri Biyolojik Pazarlama, tohum ilaçlamalarında gelecek jenerasyonu açıkladı; iGET (İndüklenmiş Gen Tezahürü Tetikleyicileri). ABM için birkaç yeni ürün halinde formüle edilen teknoloji, bitki fizyolojisini değiştirmek ve ürün performansını artıracak biyokimyasal yolları geliştirmek için bitki gen tezahürünü değiştirmektedir.
Devamı
ISF 2011 Dünya Tohumculuk Kongresi Belfast’ta Toplanıyor
Uluslararası Tohum Federasyonu’nun (ISF – International Seed Federation) 2011 Yılı Dünya Tohum Kongresi 30 Mayıs – 1 Haziran 2011 tarihleri arasında Belfast’ta yapıla-cak. ISF Başkanı Truels Damsgaard yayınladığı davet mesajında; ISF Dünya Tohumcu-luk Kongresinin Gündeminde uluslararası tohumculuk endüstrisinin daha da geliştirilmesinin önemi göz önüne alınarak Bölümlerde ve Komitelerde ele alınacak birçok farklı konunun sunulduğunu ve her zaman olduğu gibi ticari ve sosyal ağların oluşumu için de Kongrede yeterli boşluk olacağını belirtmiştir.
Devamı
Tematik Medya