TÜRKTED 2011 GENEL KURULU
ANKARA’DA YAPILDI
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğinin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da King Otelde gerçekleştirilmiştir. Gündem çerçevesinde, açılış ve yoklamanın ardından Başkanlık Divanı’nın seçimine geçilmiş ve üyelerin oybirliğiyle seçilen Dr. Salim Erbaş’ın Divan Başkanlığında Genel Kurul çalışmalarına başlanmıştır. Gündemin görüşülmesi sırasında on üye tarafından Dernek Tüzük’ünde değişiklik yapılması için önerge verilmiş ve ayrıca TÜRKTED’in Misyonunun yeniden tanımlanması da Gündeme ilave edilmiştir.
Devamı
TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİNDE YAŞANAN ÜZÜCÜ GELİŞMELER
Tohumculuk sektörümüzün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten, ürettiren, sertifikalandıran ve satışını gerçekleştiren tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla birkaç yıl önce başlatılan “tohumluk üretiminin desteklenmesi” uygulamasında son günlerde ortaya çıkartılan yolsuzluk ve usulsüzlük olayları, gerçek tohum üreticisi olan firmaları da şaibe altına sokacağı kaygısıyla büyük bir üzüntü içinde takip edilmektedir.
Devamı
TOHUMLUK İTHALATINDA
DARBOĞAZ: GDO ANALİZİ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce tarım il müdürlüklerine gönderilen bir talimatta, “taahhütname”ye bakılmaksızın ıslah, araştırma ve deneme amaçlı ithal edilecek soya, mısır, kanola ve pamuk başta olmak üzere risk ihtimali olan tüm tohumluklardan GDO analiz raporu isteneceği bildirilmektedir.
Devamı
HİBRİT TOHUMLAR HAKKINDA
TÜRKTED BASIN AÇIKLAMASI
Kamuoyu son günlerde birtakım medya organları aracılığıyla hibrit (melez) tohumlar hakkında yanlış ve eksik bilgilendirilmektedir. Bilimsellikleri kendilerinden menkul bazı kişilerin hibrit tohumlar hakkındaki bilimsellikten uzak açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Tüketicilerimizi korumak bahanesiyle ortaya atılan, bilimsel hiçbir kanıtı olmayan bu yalan ve yanlış beyanlar sadece ülkemiz çiftçilerine büyük zarar vermekle kalmayıp tüketicilerimizi de rencide etmektedir.
Devamı
TOHUMDA "HARAÇ" GİBİ KESİNTİ...
Binde 3’lük komisyonun Türk tohumculuk sektörünü destekler hiçbir yanı bulunmamaktadır. Kesinlikle sertifikalı tohum satışının yayılmasını destekleyici ve teşvik edici bir madde değildir. Bilakis bu, Türkiye’de tohumculuk sektöründe çalışan firmaları ve çaba gösteren insanları engelleyici ve demoralize edici bir husustur.
Tohum dağıtıcılığı yapan gerçek veya tüzel firmalar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairesine kayıt olmadan, ticaret odasına kayıt olmadan, ilgili meslek odasına kayıt olmadan, Tarım İl Müdürlükleri veya Tarım Bakanlığından gerekli izinleri almadan faaliyet gösterememektedir.
Devamı
TARIM SEKTÖRÜNE AR-GE DESTEĞİ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırma-geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlığın, "Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Bakanlık ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek ar-ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca desteklenecek olan tarımsal Ar-Ge projelerini, oluşturulacak kurul belirleyecek (Tebliğin tamamı için tıklayın).
Devamı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DOMATES
VE MISIRDA ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nce Türkiye'yi tohum üretiminde dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla domates ve mısır tohumları ıslah edildi. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Okumuş, mısır ve domates üretiminde daha fazla ve kaliteli ürün sağlamak amacıyla genetik olarak ıslah edilmiş tohum geliştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin önemli tarım ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Okumuş, tohumda dışa bağımlı olan Türkiye'nin hibrit tohum üretiminde gelişmesi gerektiğini vurguladı. "Ülkemizde ithal tohumlar hala etkisini sürdürmekte. Ancak, son yıllarda uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle tohum ıslahında hızlı güvenilir ve kaliteli üretim hızla artmaktadır" diyen Okumuş, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Üniversite olarak domates ve mısır tohumu konusunda 3 yıllık süren bir çalışma yaparak bu tohumlan genetik olarak ıslah ettik.
Devamı
GIDADA YENİ BİR KÂBUS YILI MI ?
Gıdada Yeni Bir Kabus Yılı mı? Buğdaydan mısıra tüm gıda emtiaları yeniden yükseliş trendinde. Gıda fiyatlarına yapılan zamlar, Cezayir ve Tunus'u ayağa kaldırdı. Küresel ekonomi 2008'dekine benzer yeni bir gıda kriziyle karşı karşıya.
Size "Fransa'nın sembolü nedir?" deseler, büyük ihtimal bere, bir şişe kırmızı şarap ve baget ekmeğini sayarsınız. Fransa'yı Fransa yapan imgelerdir bunlar ve içlerinden birinin geleceği pek parlak görünmüyor. Zira son 12 ayda buğday fiyatları iki katına çıkınca Fransız fırıncılar bir kez daha baget fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.
Devamı
TOBB TÜRKİYE TARIM MECLİSİ TOPLANDI
Meclis üyelerinin katılımıyla 03 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısın 2. gündem maddesinde Türkiye’de Tohumculuk Sanayi ele alınmıştır. Tohumculuk konusunda katılımcılar tarafından ortaya atılan görüşler aşağıda verilmiştir.
Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Saraçoğlu “Türkiye’de Tohumculuk Sanayi” konulu bir sunum yapmıştır. Gerçekleştirilen sunum aşağıda özetlenmiştir.
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıkta oluşan ve aynı türden yeni bir bitki oluşmasını sağlayan taneye tohum denmektedir. Tohum canlı bir organizma olup öcü ya da genetik bir mekanizma değildir. Frenkeştayn gıda ve bunların yetişmesine neden olan tohum diye birşey yoktur.
Devamı
 
 
DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
AB ÜLKELERİ YEMDEKİ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MATERYALİN KONTROLÜNDEKİ UYUMLAŞTIRMAYI KABUL ETTİ
Üye Devletler, sadece yem kapsamında sınırlı da olsa onaylanmamış genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) üzerinde AB'nin sözde "sıfır tolerans politikası" uygulamasını topluluk içinde uyumlu hale getirmek için hazırlanan bir komisyon önerisini nihayet onayladı.
Devamı
2011 YILI
ISF KONGRESİNE
KATILIMCI SAYISI
1000’E ULAŞTI
2011 ISF Kongresine katılım için başvurular yoğun bir şekilde devam etmektedir. Daha şimdiden 1000’den fazla katılımcı müracaatlarını ve gerekli rezervasyonlarını yaptırmıştır. İndirimli ücret üzerinden kayıtlar 11 Mart 2011 saat GMT 14:00’de sona erecektir. Ülkemizden şimdiye kadar beş katılımcı müracaat etmiştir. Bu yıl oldukça verimli geçeceği söylenen Kongre’ye, gelecek için iddiası olan Türk tohumculuk şirketlerinin katılım sağlamakla önemli kazanımlar elde edecekleri düşünülmektedir.
Devamı
ISAAA’NIN “GDO ÜRÜNLERİN GLOBAL DURUMU HAKKINDA 2010 YILI RAPORU” YAYIMLANDI
The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) tarafından hazırlanan “Pazara sunulan Biyoteknoloji /GDO ürünlerin Global durumu: 2010” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, 1996–2010 yılları arasında kümülatif ekim alanı büyüklüğünün 1 Milyar Hektarı geçtiği (bu büyüklük ABD’ nin veya Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam alanına eşittir) ve bu durumun açıkça GDO’lu ürünlerin hali hazırda kullanıldığının ve kullanılacağının göstergesi olduğu belirtilmektedir. Kullanıma girdiği tarihten, 1996 yılından 2010 yılı sonuna kadar ekim alanları 87 kat artarak Modern Tarım tarihinde en hızlı kabul gören bir ürün teknolojisi unvanını almıştır.
Devamı
İRLANDA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÇEŞİTLER KONUSUNDA AB’Yİ DESTEKLİYOR
İrlanda Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Brendan Smith, İrlanda’nın genetiği değiştirilmiş mısır ve pamuktan üretilen gıda ve yemlerin kabulünü hedefleyen AB Komisyonu önerilerinin bir bölümünü destekleyeceğini açıkladı.
Devamı
SYNGENTA 2010 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI
Syngenta 11,6 Milyar ABD Dolarlık satış ile 2010 tam yıl sonuçlarını açıkladı. Tohum satış hacmi büyümesi yüzde sekiz düzeyine çıkarken bitki koruma satışındaki yükselme yüzde üç oldu. Şirket, 2012 yılı sonuna kadar küresel bazda tam entegre bir teklif geliştirmek için bitki koruma ve tohum işini birleştirmeyi planlıyor.
Devamı
INCOTEC YENİ VERİM HIZLANDIRICISINI DUYURDU
Incotec firması, GeniusCoat adında humic ve fulvic asitlerin özel bir karışımından oluşan yeni bir verim hızlandırıcıyı duyurdu. Yeni ürün, özellikle hububatta kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir film kaplama formülasyonundan oluşmaktadır.
Devamı
DUPONT TARIMSAL ARAŞTIRMALARINI GENİŞLETİYOR
DuPont, biyoteknolojik soya araştırma ve geliştirme programını genişletmek için beş yıl içinde Delaware’de 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Artan dünya nüfusu için gıda verimliliği artırmak amacıyla önerilen yatırım DuPont'un stratejisini desteklemektedir.
Devamı
MONSANTO DIVERGENCE ŞİRKETİNİ SATIN ALDI
Monsanto Şirketi, St Louis merkezli biyoteknoloji araştırma ve geliştirme konusunda uzman Divergence şirketini satın aldı. Adı geçen şirket nematod kontrolü, yeni modları ve üstün güvenlik profilleri ile nematisitler için gelişmekte olan biyoteknoloji özellikleri dahil parazit nematodlar üzerinde odaklanmaktadır.
Devamı
Tematik Medya