Yayınlar
Mevzuat
Raporlar
Basında TÜRKTED
Yararlı Linkler
 
    Diğer Haberler  
 
 
 
 
   
Anasayfa   Hakkımızda   Yönetim Kurulu   Sekreterya   Üyeler   E-Bülten   İletişim
TÜRKTED Sektörü Buluşturdu


TÜRKTED Sektörü Buluşturdu!

Uluslararası Tohumluk Ticareti Çalıştayı Gündem Oluşturdu!TÜRKTED, Uluslararası Tohumluk Ticaretinde Kurallar, Usuller, İhlâller ve Tahkim Çalıştayı düzenledi. Ankara’da gerçekleştirilen Çalıştay’a, sektörün önemli isimleri de dahil olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı.

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED), Türkiye tohumculuk sektörünün gelişmesine ve uluslararası ticari ilişkilerinin her geçen gün artmasına bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla, Uluslararası Tohumluk Ticaretinde Kurallar, Usuller, İhlâller ve Tahkim Çalıştayı düzenledi. Ankara Crowne Plaza Otel’de 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda yaklaşık 150 katılımcı yer aldı. Açılış konuşmalarının ilkini TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç gerçekleştirdi. Ardından Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç söz aldı. Açılış konuşmalarının ardından önce plaket töreni düzenlendi, sonrasında da çalıştaya geçildi.

Çalıştayın ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç, son yıllarda Türkiye’de tohumluk ticaretinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında güzel bir ivme kazandığını belirterek, “Ülkemizdeki dinamik yapının ve devletin sağlamış olduğu destek politikaları sayesinde sektör olarak böyle başarılı bir noktaya geldik. Yapılan çalışmalar hem ülkemizde ilgiyle izleniyor, hem de uluslararası alanda dikkatle takip ediliyor” dedi.
Kömeağaç, yaşanan gelişmelerin özellikle uluslararası ticarette zarar görmemesi ve olası sorunlarla mücadele edebilecek yolların öğrenilmesi için bilgi ve tecrübe gerektiğine değinerek, “Bugün hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen misafirlerimiz bizlere tecrübelerini aktaracaklar. Oluşabilecek sorunlarda hem üreticinin hem de bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların zarar görmemesi için veya bu zararın en kolay yoldan atlatılabilmesi için bu çalıştayı düzenliyoruz” dedi.
Konuşmasının ardından, katılımlarıyla çalıştaya destek veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, TÜRKTOB ve TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer’e, diğer birlik başkanlarına ve katılımcılara teşekkür eden Kömeağaç, toplantının Türkiye tohum sektörüne faydalı olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Kömeağaç’tan sonra, TÜRKTOB ve TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer söz aldı. Türkiye’nin 1 milyar dolarlık ticaret hacmiyle uluslararası alanda dikkat çektiğini söyleyen Gençer, “Türkiye, dünya tohumculuk arenasında artık söz sahibi olma noktasına geldi” dedi. Gençer, Türkiye Tohumcular Birliği’nin 2006 yılında çıkan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile kurulan bir birlik olduğunu belirterek, bu kanunun çıkması noktasında Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğine teşekkür etti.

Türkiye tohumculuk sektörünün önemli gelişmeler kaydettiğine ve büyüdüğüne dikkat çeken Gençer, “145 bin tondan bugün 745 bin ton tohumluk üretme noktasına geldik. Hedefimiz kısa süre içerisinde 1 milyon tonun üzerine çıkmak. Bugün 130 milyon dolarlık tohumluk ihracatımız var ama hedefimiz kısa zamanda 500 milyon doların üzerine çıkmak. Artık uluslararası alanda söz sahibiyiz. Bu çalıştay aslında bu alanda bizim için çok önemli” dedi.

Çalıştayda uluslararası tohumluk ticaretinde kuralların ve ihlallerin tartışılacağının ve çözümler üretilmeye çalışılacağının altını çizen Gençer, “Tohumculuk, diğer birçok sektörden daha fazla kendine özgü mevzuat ve kurallara sahiptir. Bu nedenle, ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası alandaki mevzuat ve kurallara uyum konusunda hassasiyet göstermeliyiz” şeklinde konuştu.
Çalıştayın açılışında son konuşmayı ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç yaptı. Tarım sektörünün Türkiye için en önemli sektörlerden biri olduğuna değinen Tunç, “Türkiye’de tarım sektörü, nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması, tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağını oluşturması, önemli bir oranda istihdam sağlaması, dışa bağımlılığı önlemesi ve ödemeler dengesi üzerinde önemli etkilerinin olması nedeniyle, ekonomideki stratejik rol ve işlevini korumaya devam etmektedir” dedi.

Tunç, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkisine de değinerek, “Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişikliği, gıda ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, tarımsal ürünlerin enerji amaçlı kullanımı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi tarım sektörünün önemini bir kat daha arttırmıştır. Tarımda planlarımızı yaparken kısa vadeli çözümler yerine, doğal kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanmayı hedefleyen uzun vadeli ve şeffaf politikalar geliştirmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye tarım sektörünün, bölgesinde ve dünyada önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Tunç, “Türkiye tarımsal hasıla itibariyle bugün dünyanın 7’nci, Avrupa’nın ise 1’inci ülkesi olmuştur. 2002’de 23,7 milyar dolar olan tarımsal milli gelir, 2013 yılında 61 milyar dolara ulaşmıştır” şeklinde konuştu. Tunç, Türkiye’nin son yıllarda uygulanan yapısal dönüşüm politikaları ve desteklemeleri ile tohum üretim ve ihracatında da büyük artışlar sağladığının altını çizerek, çalıştaydan çıkacak sonuçların sektöre katkı yapacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. TÜRKTED Yönetimi tarafından, çalıştaya destek vererek önemli katkılarda bulunan konuşmacılara ve katılımcılara plaketleri takdim edildi. Plaket töreninden sonra gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Dr. Kenan Yalvaç üstlendi. Panel boyunca sırasıyla Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) Tohum Teknolojisi ve Ticareti Direktörü Piero Sismondo, Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA) Sınai Mülkiyet Hakları ve Hukuk İşleri Direktörü Szonja Csörgo, İhlalleri Araştırma Ofisi (Anti Infringement Bureau) Müdürü Casper van Kempen, Adalet Bakanlığı Emekli AB İşleri Genel Müdürü ve TSÜAB Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet Arıkan ve MAY Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler çeşitli konularda sunumlar yaptı.

Panelin ilk sunumunu gerçekleştiren Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) Tohum Teknolojisi ve Ticareti Direktörü Piero Sismondo, ISF’nin Fikri-Sınai Mülkiyet konusundaki görüşünü aktardı. En etkili Fikri-Sınai Mülkiyet sisteminin, yenileşimi destekleyen koruma ile diğerlerinin bitki çeşitlerini daha fazla geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla erişim arasında denge kurduğunu söyleyen Sismondo, bu nedenle ISF’nin çeşitlerin korunmasında tercih ettiği yöntemin Bitki Islahçı Hakları (BIH) olduğunu belirtti. BIH içerisinde yer alan ıslahçı istisnasının ise BIH sisteminin temel taşlarından biri olduğunu anlattı.

Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA) Sınai Mülkiyet Hakları ve Hukuk İşleri Direktörü Szonja Csörgo, Sismondo’nun ardından konuşma yaptı. Tohumlukların ticaretine ve Fikri-Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin Avrupa’daki kurallar, usuller ve uygulamalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Csörgo, tohum ticareti ve sınai mülkiyet hakları konusundaki AB mevzuat ve uygulamalarını anlatarak, üçüncü ülkeler için tavsiyelerde bulundu.

İhlalleri Araştırma Ofisi (Anti Infringement Bureau) Müdürü Casper van Kempen ise uluslararası sebze tohumculuğu sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sektörde meydana gelen ihlaller üzerine çeşitli örneklerle ilgili bir sunum yapan Kempen, dinleyicilere konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kempen'in ardından konuşma yapan Adalet Bakanlığı Emekli AB İşleri Genel Müdürü ve TSÜAB Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet Arıkan ise, Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri ve Türkiye başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlk önce uluslararası ticareti ve aktörlerini tanımlayarak, yine uluslararası ticari sözleşmeler hakkında bilgi verdi. Yaşanan uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerine de değinen Arıkan, daha sonra tahkim konusunda açıklamalar yaparak, yabancı hakem kararlarının uygulanması noktasında örnekler gösterdi.

Panelin son sunumu MAY Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler tarafından yapıldı. Uluslararası tohumluk ticaretinde bir Türk firmasının karşılaştığı uyuşmazlık durumu hakkında bilgiler veren Çiftçiler, yaşanan olayı adım adım anlattı. Ardından, yaşanan olaydan alınması gereken dersleri belirten Çiftçiler, dinleyicilere böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Sunumların ardından birçok katılımcıdan gelen oldukça önemli ve güzel sorular, ilgili her bir konuşmacı tarafından kapsamlı bir biçimde tek tek yanıtlandı.


KONUYLA İLGİLİ ISF BELGELERİNİN, SUNULARIN, KONUŞMACILARA AİT BİLGİLERİN VE ÇALIŞTAY RESİMLERİNİN YER ALDIĞI “ÇALIŞTAY CD”SİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN.

 
 
 
 
Tematik Medya