EKİM 2010
 
Başlarken...
Tohumculuk Sektörünün Çok Değerli Temsilcileri,
Cumhuriyetimizin 87. Kuruluş Yıldönümü’ne eriştiğimiz şu günlerde, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği olarak ülkemiz ve dünya tohumculuğundaki gelişme ve yenilikleri sizlerle paylaşmayı amaçladığımız bu elektronik haber bülteni vasıtasıyla Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyor ve sektörümüzün de Cumhuriyetimiz gibi köklü ilkelerle daima başarılı olmasını diliyorum.

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tarım sektörlerine baktığımızda tohuma ve özellikle kaliteli tohum üretimine verilen önemin ne denli kapsamlı olduğunu görmemek mümkün değildir. Üretimden işlenmeye, tescil ve sertifikasyondan pazarlamaya ve nihayetinde tedarikten dış ticarete kadar tohumla ilgili iş ve işlemler, bu ülkelerde yıllardan beri sektördeki tüm paydaşların deneyimleriyle kazanılmış ilkelere dayandırılarak oluşturulan esaslar ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Ülkemizde de tohumculuk sektörü, bilhassa 1980’li yılların başından sonra gerçekleştirilen özelleştirme girişimleriyle birlikte hızla gelişim göstermeye başlamıştır. Ülkemiz özel sektöründe tohumculuk konusunda faaliyet gösteren ve birçoğunun da Derneğimize üye olduğu şirketlerin bugün geldikleri nokta oldukça sevindiricidir. Tabiatıyla, tohumculuğumuzun bu seviyeye ulaşmasında başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın politika ve desteklemeleri olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların katkıları da etkili olmuştur.
Devamı
Avrupa Birliği Genetik Modifikasyon Tanımlarını Gözden Geçiriyor...
Genetik bilimin gelecekte yaşayacağı gelişmeler de düşünüldüğünde, Avrupa Birliği’nin mevcut genetik modifikasyon tanımlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Mevcut biyolojik teknikler genom haritalarının, programlamanın ve nanoteknolojinin kullanımı sayesinde mevcut organizmaların yeni görevler üstlenmesine ya da yeni biyolojik sistemler oluşturulmasına zemin hazırlayabilir.

Hollanda Genetik Modifikasyon Komisyonu (COGEM) tarafından hazırlanan ‘Biyolojik Makinalar?’ başlıklı raporda bu düşüncelerden bazıları vurgulanmaktadır. Geçen sene yayınlanan raporda gelişmekte olan sentetik biyoloji alanında olası gelişmelerden bazıları ele alınmıştır. Bu çalışmanın gelecek beş-on yıl içerisinde laboratuvar ortamında biyolojik açıdan sınırlandırılmış organizmalarla sınırlı kalacağını savunmuştur. Bu düşünülerek raporun sonuç kısmında “Sentetik organizmalarla çalışmanın olası riskleri bu süre zarfında yeterince değerlendirilebilir ve kısa vadede mevcut risk politikası izlenerek mevcut risk analiz yöntemleri kullanılabilir” diye belirtilmiştir.

Bu bulguya rağmen, Avrupa Birliği genetik modifikasyonla ilgili yasal düzenlemelerin ve tanımlamaların değerlendirilmesi üzerinde çalışmaktadır. AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü yeni ıslah teknikleri ve teknolojilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir Uzman Grup oluşturmuştur. Bu Uzman Grubun görevi mevcut mevzuatların bilimsel çalışmaları yeterince kapsayıp kapsamadığını incelemektedir.

Komisyon aynı zamanda GM konusundaki mevzuatların genel olarak gözden geçirilmesi için bir çalışma başlatmıştır. Çalışma hem bitkisel yetiştirmeyi hem de gıda ve yem olarak kullanımı kapsamaktadır. Değerlendirmeler bağımsız danışmanlar tarafından yürütülmektedir. Mevzuatlardaki gerekli çıkarma ve eklemeler için ya da mevcut mevzuatlarla devam edilmesi konusunda tavsiye verilecektir.

Avrupa Tohumcular Birliği (ESA) Genel Sekreteri, Garlich von Essen bu tür gözden geçirme çalışmaları sonucunda en yaygın olarak mevzuat değişikliği yapıldığını belirtti. “Çevre Genel Müdürlüğü’nün gözden geçirmesini beklemekten başka seçeneğimiz yok. İncelemenin kapsamı tam olarak belirgin değil, herşey incelemeye alınmış olabilir” diyerek ekledi.
Devamı
Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi’ne TÜRKTED’den Destek...


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 14 – 17 Haziran 2011 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi’ne Derneğimiz de destek sağlayacak ve düzenleme komitesinde yer alacaktır. Çeşit Islahı, Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi, Tohum Fizyolojisi, Tohum Biyolojisi, Tohum Kalitesi, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu, Tohumculukta Bitki Koruma Sorunları, Organik Tohum Üretimi, Tohumculukta Biyoteknoloji, Tohumculukta Simülasyon Modelleri, Tohum İşleme, Depolama ve Pazarlama, Tohumculuk Mevzuatı, Politikalar ve Uygulamaları gibi birçok konunun tartışılacağı Kongre’ye Derneğimiz üyelerinin de katılımı beklenmektedir. Kongreyle ilgili detaylı bilgilere http://www.tohumculukkongresi2011.org web adresinden ulaşılabilir.
Devamı
   
Ayhan Ağabeye hayatının yeni döneminde
mutluluklar dileriz...
Ülkemizde tohumculuk sektöründe çalışıp da Ayhan Elçi’yi tanımayan kişi çok azdır. Çünkü hem dostluğu, dürüstlüğü, nezaketi hem de içtenlikle paylaştığı bilgisi, birikimi ve deneyimi ile Ayhan ağabeyin tarım sektörüne ve dolayısıyla Türkiye tohumculuğuna kattığı değerler gıpta edilecek kadar çoktur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda 30 yıldan fazla mühendislikten müsteşar yardımcılığına kadar kamuda çeşitli kademelerde çalışan ve birçok projede önemli görevleri başarıyla yerine getiren Ayhan ağabey, son 13 yıldır pek çok önemli işi gerçekleştirdiği TÜRKTED Genel Sekreterliği görevini de dolu dolu sürdürmüştür. Ailesine ve kendine daha fazla zaman ayırmak üzere Derneğimizdeki görevinden ayrılan Ayhan ağabeye, bizlere olan desteğini sürdüreceğine olan inancımızla, TÜRKTED olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, siz değerli sektör mensuplarına hitaben kendisinin kaleme aldığı veda sözcükleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz...

Tohumculuk Sektörünün Değerli Paydaşları,
Bitki çeşitlerinin ıslahı ve geliştirilmesi, çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumların sertifikasyonu, pazarlanması ve piyasa denetimi süreçlerine sermaye, bilimsel bilgi, yatırım ve emek kullanarak katılan tohumcular, ekonominin çok önemli bir sektörünü oluşturmaktadırlar.
Devamı
“Thumcular Çalıştayı”
30 Kasım’da Antalya’da yapılacak...
TÜRKTED olarak tohumculuk sektöründeki ülkesel ve uluslararası düzeydeki değişim ve gelişmeleri değerlendirmek ve bu bağlamda uygulanmak üzere yeni kararlar almak amacıyla 30 Kasım – 01 Aralık 2010 tarihlerinde Antalya’da “TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı” düzenlenecektir.
Devamı
TÜBİTAK M A M ile Kapsamlı İşbirliği Protokolü İmzalandı...
Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkilileri arasında 24 Ağustos 2010 tarihinde Gebze’deki MAM Kampusu’nda yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda bir yol haritası belirlenerek iki kuruluş arasında İşbirliği Protokolü yapılması kararlaştırılmış ve bu protokol 22 Ekim 2010 tarihinde TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Mehmet Önder YETİŞ ve TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÖZBUĞDAY tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Devamı
Avrupa Tohumcular Birliği (European Seed Association) ESA 2010 Yıllık Toplantısı Brüksel’de yapıldı...
TÜRKTED’in de üyesi olduğu Avrupa Tohumcular Birliği – ESA’nın 10–13 Ekim 2010 tarihlerinde Brüksel’de yapılan 2010 Yıllık Toplantısına Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday katılmıştır. Birçok tohum şirketi ve Avrupa'da faaliyet gösteren ülkesel tohum dernekleriyle birlikte 500'den fazla temsilcinin katıldığı toplantı gündeminin merkezini, bitki ıslahında yenileşimlerin desteklenmesi ve fikri mülkiyetin korunması için AB politikaları ve hukuki düzenlemelere yönelik tercihler oluşturmuştur.
Devamı
TÜRKTED Genel Sekreterliği görevine Dr. Müfit Engiz getirildi...
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Genel Sekreterliği görevine Dr. Müfit Engiz getirildi. 1958 yılında Mudanya’da doğan Engiz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü’nden 1981 yılında mezun olduktan sonra, özel sektöre ait traktör fabrikalarında mühendis olarak görev yaptı.
Devamı
 
Tematik Medya